'http://jacekpaciorek.com/wyznacz-twoje-cele-wideo-powitanie', 'your_aims_video_01' => 'http://jacekpaciorek.com/wyznacz-twoje-cele-wideo-podstawowa-umiejetnosc', 'your_aims_video_02' => 'http://jacekpaciorek.com/wyznacz-twoje-cele-wideo-strefa-komfortu', 'your_aims_video_03' => 'http://jacekpaciorek.com/wyznacz-twoje-cele-wideo-kim-sa-bogaci', 'your_aims_video_04' => 'http://jacekpaciorek.com/wyznacz-twoje-cele-wideo-mechanizm-wyszukiwania-celow', 'your_aims_video_05' => 'http://jacekpaciorek.com/wyznacz-twoje-cele-wideo-dlaczego-ludzie-nie-wyznaczaja-celow', 'your_aims_video_06' => 'http://jacekpaciorek.com/wyznacz-twoje-cele-wideo-porazka-a-sukces', 'your_aims_video_07' => 'http://jacekpaciorek.com/wyznacz-twoje-cele-wideo-siedem-spraw-przy-wyznaczaniu-celow', 'your_aims_video_08' => 'http://jacekpaciorek.com/wyznacz-twoje-cele-wideo-glowny-ostateczny-cel-zyciowy-cz1', 'your_aims_video_09' => 'http://jacekpaciorek.com/wyznacz-twoje-cele-wideo-glowny-ostateczny-cel-zyciowy-cz2', 'your_aims_video_10' => 'http://jacekpaciorek.com/wyznacz-twoje-cele-wideo-glowny-ostateczny-cel-zyciowy-cz3', 'your_aims_video_11' => 'http://jacekpaciorek.com/wyznacz-twoje-cele-wideo-twoja-misja', 'your_aims_video_12' => 'http://jacekpaciorek.com/wyznacz-twoje-cele-wideo-zyciowe-zastosowania', 'your_aims_video_15' => 'http://jacekpaciorek.com/wyznacz-twoje-cele-wideo-mapa-mysli', 'cashflow' => 'http://jacekpaciorek.com/klub-cashflow', 'efficiency' => 'http://jacekpaciorek.com/trojkat-efektywnosci-zapamietywania', 'cashflow_20100724' => 'http://jacekpaciorek.com/klub-cashflow-20100724', 'blog' => 'http://blog.jacekpaciorek.pl/', /* 'mission' => 'http://jacekpaciorek.com/misja-jacek-hodza-paciorek', */ 'squeeze_page_gip' => 'http://jacekpaciorek.com/jbp', /* '' => '', */ ); foreach($redirection as $navi_redirection => $location) { redirection($navi_redirection, $location); } require_once($_SESSION[$ses]['indexy_path'].'index.inc.php'); // ======================================================= Micro_unit_... ====== /* PL: Funkcja przekierowania. */ /* EN: The function for redirection. */ // ============================================================================= function redirection($navi_redirection, $location) { $ses = $_SESSION['sesja']['sesja']; if($_GET['navi'] == $navi_redirection) { header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location:$location"); } } // The end of function redirection($navi_redirection, $location). ?>